مریوان – خیابان جمهوری – پاساژ حاج عمر- طبقه همکف – پارسا کامپیوتر

                                کدپستی: ۶۶۷۱۶۳۹۷۷۸

همراه: ۰۹۱۸۹۸۱۶۴۳۹  بهمن صفری